บริการของเรา

 

บริการรับสายเรียกเข้า (Inbound)

 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (General Inquiry)
 • การรับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ (Order Taking)
 • การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ปัญหา (Technical Support)
 • การรับคำติชมหรือเรื่องร้องเรียน (Customer Feedback/Complaint Handling)

 

บริการโทรออก (Outbound)

 • การสำรวจข้อมูลทางโทรศัพท์ (Outbound Survey)
 • การโทรแจ้งสิทธิพิเศษต่าง ๆ (Campaign Invitation)
 • การปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้า (Data Entry/Data Cleansing)

 

บริการ Online (Email, Chat, Social Network)

 • General Inquiry Online
 • Order Taking Online
 • Technical Support Online
 • Complaint Handling Online
 • Customer Service Online

 

บริการโทรออกเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ (Tele Sales)

 • โทรออกเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • โทรออกแนะนำบริการ โปรโมชั่นหรือผลิตภัณฑ์รวมถึงช่องทาง Online ต่าง ๆ
 • โทรแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด
 • เป็น Admin page Facebook, Line, ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูลรับคำสั่งซื้อหรือแนะนำบริการผ่านทาง Inbox และ Comment chat
 • บริการรับจองคิวนัดหมายแม่บ้าน, เข้าชมโครงการบ้านที่พักอาศัย, คอนโดฯ, ฯลฯ
 • รับสายเพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทุกช่องทาง Online

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,230,416