Call center โครงการหมู่บ้าน ประจำลาดพร้าว101/3

รายละเอียดของงาน

-ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์รับเรื่องแจ้งซ้อม
- ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)
 
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เวลาในการปฏิบัติงาน 7.00 น. ถึง 21.00 น.)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ลาดพร้าว 101/3

แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  เพศชาย / หญิง

  อายุ 18 - 35 ปี

  วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา

  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , น้ำเสียงนุ่มนวล

  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่น และกระตือรือร้น

  มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  มี / ไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์Callcenter เครือข่ายมือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office เป็นต้น

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

หรือติดต่อ

                                บริษัทโกบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
                                ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ คุณจุฑามาศ)

                                2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว

                                แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

                                เบอร์โทร 02-793-3875 
                                แฟกซ์ 02-793-3991

                                Email: Juthamas.n@gsc-service.com

Visitors: 1,178,870