Call center โครงการหมู่บ้าน ประจำลาดพร้าว 101/3


รายละเอียดของงาน

-ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์รับเรื่องแจ้งซ้อม

- ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

- สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง เวลาในการปฏิบัติงาน 7.00 น. ถึง 21.00 น.)

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา

มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , น้ำเสียงนุ่มนวล

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งมั่น และกระตือรือร้น

มีทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  มี / ไม่มีประสบการณ์ก็ได้

(ถ้ามีประสบการณ์ Call center เครือข่ายมือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office เป็นต้น

สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

ติดต่อสมัครงานได้ที่

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว

บริษัทโกบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทร 02-793-3875

แฟกซ์ 02-793-3991

 

สำนักงาน สาขาจังหวัดชลบุรี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อคุณธนวัน)

เลขที่ 55/54 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (หลังเซ็นทรัล-ชลบุรี)

เบอร์โทร 02-793-3878

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ คุณจุฑามาศ)

Email : Juthamas.n@gsc-service.com


 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาล คนไข้ใน คนไข้นอก

2. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เงินช่วยเหลือณาปนกิจ

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. สิทธิการลา (นอกจากที่กฎหมายกำหนด)

- ลากิจ 6 วันทำงาน

- ลาพักผ่อน เริ่มที่ 7 วันทำงาน – 18 วันทำงาน 

(ตามอายุงาน)

- ลาบวช 15 วัน

- ลาเพื่อสมรส 5 วัน

- ลาเพื่องานฌาปนกิจ 3-5 วัน

7. เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

8. เสื้อยูนิฟอร์ม

9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

เงื่อนไขการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แต่ละข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบของบริษัทฯ กำหนด 

Visitors: 1,198,160