ทำไมต้องใช้บริการกับ GSC?


 

   ทำไมต้องเลือก GSC?

 - มุ่งเน้นความสามารถหลักด้านการให้บริการ Call Center และ Collection อย่างเต็มความสามารถ

 - มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัวและพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีความเหมาะสมตรงตามความ ต้องการของผู้ว่าจ้าง

 - มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการติดตั้งและพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว

 - สามารถบริหารจัดการข้อมูลและทำรายงานได้ตามความต้องการ


   ความคุ้มค่าในการจ้าง Outsourcing

 - องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
 - ลดต้นทุนและระยะเวลาในการบริหารจัดการ
 - สามารถมุ่งเน้นธุรกิจหลักของบริษัทโดยให้ Outsource ดูแลลูกค้า
 - สามารถรองรับการติดต่อจากลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง
 - ลดขั้นตอนการเข้าสู่ตลาดทำให้ได้เปรียบด้านความรวดเร็ว

 - บริการที่สนับสนุนลูกค้าแบบ 7x24 ชม.
Visitors: 1,306,204