ติดต่อสอบถาม

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรศัพท์. 02-793-3999

 

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)

Email: GSC_Marketing@gsc-service.com

เบอร์โทร: 02-793-3810

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)

เบอร์โทร 02-793-3816, 02-793-3877

 

สำนักงาน สาขาจังหวัดชลบุรี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)

วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เลขที่ 80/90 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ใกล้ Makro-ชลบุรี)

----------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,306,204