สมัครงาน

 

 

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อสมัครงาน (เบื้องต้น)

Application Form


ติดต่อสมัครงานได้ที่

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว

บริษัทโกบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทร 02-793-3999

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ คุณสมฤดี นวนงาม)

Email : somrudee.N@gsc-service.com

เบอร์โทร 02-793-3875

แฟกซ์ 02-793-3991

 

สำนักงาน สาขาจังหวัดชลบุรี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อคุณธนวัน)

เลขที่ 55/54 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (หลังเซ็นทรัล-ชลบุรี)

เบอร์โทร 02-793-3878

 


 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาล คนไข้ใน คนไข้นอก

2. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. เงินช่วยเหลือณาปนกิจ

5. ตรวจสุขภาพประจำปี

6. สิทธิการลา (นอกจากที่กฎหมายกำหนด)

- ลากิจ 6 วันทำงาน

- ลาพักผ่อน เริ่มที่ 7 วันทำงาน – 18 วันทำงาน 

(ตามอายุงาน)

- ลาบวช 15 วัน

- ลาเพื่อสมรส 5 วัน

- ลาเพื่องานฌาปนกิจ 3-5 วัน

7. เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

8. เสื้อยูนิฟอร์ม

9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

เงื่อนไขการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แต่ละข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบของบริษัทฯ กำหนด 

Visitors: 1,306,201