เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2547

เป็นผู้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล (Call Center Service) และให้บริการศูนย์บริการติดตามทวงถามหนี้ (Collection Service) โดยให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน การสื่อสารโทรคมนาคม ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบการบริการที่มีความยืดหยุ่น ไม่สร้างความกดดันให้กับลูกหนี้

เพื่อตอบสนองประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างและลูกหนี้จะได้รับสูงสุด ด้วยประสบการณ์การทำงานและบริหารงานบุคลากรทั้งเก่าและใหม่

ทั้งยังรวบรวมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พร้อมรับมืองานบริการที่มีมากขึ้นแต่สะดวกมากกว่าเดิม

โดยการันตีจากงานบริการดังกล่าวมาแล้วยาวนานกว่า 14 ปี

----------------------------

(สำนักงานใหญ่) 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(สาขาจังหวัดชลบุรี) เลขที่ 55/54 หมู่ที่1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000(หลังเซ็นทรัล-ชลบุรี)

---------------------------------


 

"

ทางทีมผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาให้บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านบริการ (Outsource) 

แบบครบวงจร และพวกเรายังมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ขยายตัวเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

"


 

Visitors: 1,230,416