Global Service Center PLC.


 

มีมาตรฐานรองรับและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

พันธกิจ

"มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการบริหารติดตามทวงถามหนี้อย่างครบวงจรด้วยกระบวนการควบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ"


ที่ตั้งบริษัท
สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว:
2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
สำนักงานสาขาจังหวัดชลบุรี: 55/54 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี(หลังเซ็นทรัล-ชลบุรี)
ก่อตั้งเมื่อวันที่: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ทุนจดทะเบียน: 125 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน: ประมาณ 400 คน
จำนวนที่นั่ง: 350 ที่นั่ง (รวม 2 สำนักงาน)

 


1. บริการ Contact Center

1. การรับสายเรียกเข้า
  • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • การรับคำติชมและเรื่องร้องเรียน
  • การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการแก้ปัญหา

2.การโทรออก
  • โทรติดตามข้อมูล/ข่าวสาร
  • เสนอสินค้าและบริการ
  • การโทรแจ้งสินธิพิเศษต่าง ๆ

สิ่งที่ได้รับ

1. ลดต้นทุน

2. เพิ่มรายได้

3. ความพึงพอใจของลูกค้า

4. การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้น


2. บริการ Telesales

1. นำข้อมูลของลูกค้ามาปิดการขาย

2. เพิ่มความซื่อสัตย์และรักษาฐานลูกค้าเก่า

3. ดึงลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการ

สิ่งที่ได้รับ

1. ลูกค้ากลับมาซื้อบริการอีกครั้ง

2. รายได้เพิ่มขึ้น

3. สร้างความสัมพันธ์รวมถึงความภักดีต่อสินค้าและบริการ

4. รักษาฐานลูกค้าเก่า


3. บริการ Tele Marketing

1. การหาลูกค้าใหม่หรือสร้างความสนใจของลูกค้า

2. สร้างความพึงพอใจกับลูกค้ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้

3. การวิจัยการตลาด

สิ่งที่ได้รับ

1. เพิ่มการรับรู้

2. เพิ่มความน่าสนใจ

3. เพิ่มทัศนคติที่ดี


4. บริการติดตามหนี้ Debt Collection

1. การจัดแจงลูกหนี้

2. การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

3. หนักงานติดตามหนี้ภาคสนาม/ยึดทรัพย์บังคับคดี

4. ขายทอดตลาด

*เรามีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการติดตามหนี้แบบครบวงจร

สิ่งที่ได้รับ

1. การบริหารจัดเก็บหนี้อย่างเป็นระบบ

2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า


5. การบริการ จัดการข้อมูล

1. การจัดการฐานข้อมูล

2. การจัดการมาตรฐานข้อมูล

สิ่งที่ได้รับ

1. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

2. ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น

3. ข้อมูลมีความปลอดภัยสูง

4. แบ่งปันข้อมูลที่มีคุณภาพกับศูนย์กลาง

5. การกระจายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. Partition ฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงาน
2. โต๊ะทำงาน
3. เก้าอี้
4. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
5. จอแบน
6. ชุดหูฟัง
7. เมาส์
8. ชุดหูฟัง IP
9. คีย์บอร์ด
10. สแกนนิ้ว, ใบหน้า ลงเวลาเข้า-ออก

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,289,621